Monday, 8 October 2012

Mari Mencuba Latihan Bentuk 2-D


Sekarang, cubalah anda mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

             

Ini ialah bentuk segitiga.
Bentuk ini mempunyai ___________ bucu.
Bentuk ini juga mempunyai ___________ sisi.
Papan tanda amaran ini berbentuk _________!

         
Ini ialah bentuk segi empat tepat.
Bentuk ini mempunyai ____________ sisi.
Sisi bertentangan adalah ___________ panjang.
Bilangan bucunya ialah _____________.
Sampul surat berbentuk _____________.

             
Ini ialah bentuk bulat.
Bentuk ini mempunyai sisi melengkung.
Ia tidak mempunyai ____________.
Bola ini berbentuk _____________.

Ini ialah bentuk segi empat sama.
Bentuk ini mempunyai ___________ sisi yang sama panjang.
Bilangan bucunya ialah _____________ .
Bingkai gambar berbentuk ______________ .

Mari Mencuba Permainan Menguji Memori Bentuk 2-D


Mari menguji daya ingatan anda!Lihat dan ingat 3 bentuk 2D yang ditunjukkan...
Klik pada bentuk-bentuk yang betul mengikut turutan.

Klik di bawah!

Saturday, 6 October 2012

Mari Mencuba Latihan 3D


Mari lakukan bersama-sama!

Kedua-dua bentuk mempunyai ________ permukaan lengkung.
Kon mempunyai ______ permukaan rata.
Silinder pula mempunyai _______ permukaan rata.

Kubus mempunyai _______ permukaan rata.
Sfera pula mempunyai satu permukaan ____________.
Kubus mempunyai 8 bucu. Manakala sfera pula ________ mempunyai bucu.


Kedua-dua bentuk mempunyai bucu.
Piramid mempunyai _____ bucu.
Manakala ________ pula mempunyai _______ bucu.


Ketiga-tiga bentuk ini mempunyai permukaan ________.

Mari Mengenali Bentuk 3D


Kedua-dua bentuk ini mempunyai permukaan yang rata.
Kubus mempunyai 6 permukaan rata.
Manakala piramid pula mempunyai 5 permukaan rata.


Kedua bentuk ini mempunyai permukaan yang lengkung.
Kon mempunyai satu permukaan rata.
Manakala sfera tidak mempunyai permukaan rata.

Mari Mencuba Latihan Bentuk 2D


Sekarang, cubalah anda mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

             

Ini ialah bentuk segitiga.
Bentuk ini mempunyai ___________ bucu.
Bentuk ini juga mempunyai ___________ sisi.
Papan tanda amaran ini berbentuk _________!

         
Ini ialah bentuk segi empat tepat .
Bentuk ini mempunyai ___________ sis i.
Sisi bententangan adalah ____________ panjang .
Bilangan bucunya ialah _____________ .
Sampul surat berbentuk ______________ .

                
Ini ialah bentuk bujur.
Bentuk ini mempunyai sisi melengkung.
Ia tidak mempunyai ___________.
Permaidani ini berbentuk ____________.