Saturday, 12 November 2011

TOPIK : PenambahanPerhatikan dua set di bawah:


________________________________________________________________________________

Belajar Penambahan Dengan Gambar

1.   +  = .....
    a. 
    b. 
    c.  


2.     +   = .....
     a.      
     b.      
     c.     


3.     +   = .....
     a.    
     b.     
     c.       


4.       = .....
     a.      
     b.      
     c.     


5.     = .....
     a.    
     b.   
     c.     


6.       = .....
     a.     
     b.       
     c.       


No comments:

Post a Comment